cz / en / ru / de

Přednosti kotle

  • Kotel BENEKOV C 25 lze použít pro vytápění standardních rodinných domů které neprošly rekonstrukcí zateplení. Jmenovitý výkon 25 kW je nejběžnější výkon kotle na tuhé paliva prodávaného v ČR.
  • Vysoká účinnost při modulovaném řízení provozu umožňuje dosáhnout nízké spotřeby paliva.
  • Použití EC ventilátorů a plochých převodovek umožňuje výraznou redukci nákladů na elektřinu. Průměrná denní spotřeba elektřiny na provoz kotle během sezony se může pohybovat okolo 1 kWh.
  • Vysoká sériovost výroby zabezpečuje rychlé a bezproblémové dodávky náhradních dílů a spotřebních částí kotle.
  • Moderní design vyráběný na špičkových CNC technologiích.
  • V létě lze kotel využít pouze pro ohřev TUV.
  • Kotel se ovládá moderní řídící jednotkou.

Provoz kotle

Kotel je třeba obsluhovat v průměru 10 minut denně. Zásobník paliva umožňuje bezobslužný provoz po dobu 2 až 4 dny.

Popel je nutno vynášet obvykle jednou za 2 až 4 dny.

Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu.

 Možnosti zapojení

Pomocí nadřazené regulace lze kotel zapojit do kaskády nebo jej napojit na další topné okruhy. Jako nadřazenou regulaci doporučujeme jednotku Adex Comfort BN. V případě použití řídící jednotky Siemens Climatix tato řídící jednotka sama umožňuje řízení 2 topných okruhů a obsahuje ekvitermní regulaci.

Rozměry a technické parametry kotle BENEKOV C 25

Hmotnost kg 377
Obsah vodního prostoru dm3 89
Průměr kouřovodu mm 145
Teplosměnná plocha kotle m2 2,84
Kapacita zásobníku paliva dm3 370
Rozměry kotle: š x h x v  
mm 1165x990x1475
Rozměr plnícího otvoru v zásobníku paliva mm 560x343
Třída kotle dle ČSN EN 303-5
3
Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2,0 (200)
Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)
Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 - 80
Nejmenší teplota vstupní vody °C 60
Hydraulická ztráta kotle
 
∆ T = 10 K mbar 16
∆ T = 20 K mbar 4
Hladina hluku dB < 46 +,- 3 dB (A)
Komínový tah mbar 0,15 – 0,20
Přípojky kotle    
- topná voda
Js G 1”
- vratná voda
Js G 1”
Připojovací napětí   1 PEN ~ 50 Hz   230 V
Max. el. příkon (ventilátor + pohon) W 81
Elektrické krytí   IP 20

 

Dokumenty ke stažení

Fotogalerie

Předepsané palivo

Hnědé uhlí – ořech 2


Zrnitost [mm] 10 - 25
Obsah bitumenů [%] max. 3,5
Sypná hmotnost [kg/m3] 700 - 740
Obsah vody [%] max. 35
Obsah popele [%] max. 12
Výhřevnost [MJ.kg-1] min. 17
Obsah síry [%] max. 0,9
Měrná sirnatost [g/MJ]
max. 0,5
Obsah prachu [%] max. 10
Teplota tání popela [°C] min. 1500

 

POZOR!
Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.