ENERGETICKY ÚSPORNÁ KOTELNA

Dlouhodobým trendem ve vývoji kotlů na všechny druhy paliv je snižování provozních nákladů a zvyšování pohodlí obsluhy. Tento trend je všeobecný a je vidět i v jiných segmentech, například u aut nebo běžných domácích spotřebičů.

Firma BENEKOV, která je českým lídrem na trhu automatických kotlů na uhlí

Firma BENEKOV, která je českým lídrem na trhu automatických kotlů na uhlí, dlouhodobě pracuje s pojmem Energeticky úsporná kotelna. Při rozhodování o investici do jakéhokoliv kotle určeného pro vytápění rodinných domů i větších objektů nelze zúžit rozhodování pouze na samotný zdroj tepla, ale je nutno zabývat se všemi parametry kompletní otopné soustavy. Při posuzování výhodnosti investice do nových kotlů je zapotřebí zvážit všechny druhy nákladů, které jsou s jeho provozem spojeny. Orientovat se v této záležitosti je v topenářském segmentu relativně složité, protože neexistuje jasný srovnatelný údaj, který by zákazníkům přinesl vodítko pro srovnání nákladů na provoz různých druhů kotlů. Zatímco u aut se měří průměrná spotřeba pohonných hmot na 100 km, u kotlů nebo otopných soustav žádný takový srovnatelný údaj neexistuje.

Benekov proto před realizací investic do nových kotlů prezentuje svým zákazníkům základní druhy nákladů, které jsou s provozem otopné soustavy spojeny, tak aby mohli lépe vyhodnotit účelnost své investice do nových zdrojů. Posouzení všech nákladových položek u různých variant investic umožní zvolit takové řešení, které dlouhodobě přinese nejnižší provozní náklady a umožní tak vytvořit ekonomicky nejvýhodnější řešení. Mezi 4 základní druhy nákladů na otopnou soustavu patří následující:

Mám zájem o kotelnu

PROVOZNÍ ÚČINNOST KOTLE

Účinnost automatických kotlů na tuhá paliva se v akreditovaných zkušebnách měří dvěmi zkouškami, při 100 % a při 30 % výkonu. Hodnoty musí výrobci uvádět v návodech a zákazník tak může objektivně tyto parametry u jednotlivých výrobků srovnávat. Dnešní nejvyšší dosažené hodnoty účinnosti u automatických kotlů na uhlí se pohybují na úrovni okolo 90 %. Zkoušky se provádějí po dobu 6 hodin za ideálního stavu. Účinnost naměřená ve státní zkušebně nebývá stejná jako reálná provozní účinnost při běžném používání zařízení. Je to způsobeno zejména tím, že při běžném provozu se kotel zanáší popílkem a tím postupně svou účinnost snižuje. Z tohoto důvodu jsou ekonomicky výhodnější takové kotle, které mají vertikální konstrukci výměníku. Tato konstrukce ze své podstaty neumožňuje rychlé zanášení teplosměnných ploch a čištění kotlového tělesa lze standardně provádět jednou za 4 až 6 týdnů. Naopak všechny kotle s horizontálně řešenými výměníky se zanášejí rychle, a pokud uživatel minimálně 1 x týdně teplosměnné plochy zanesené popílkem nevyčistí, účinnost se mu snižuje velmi rychlým tempem. U výkonů nad 25 kW bývá nutné čištění výměníku i 2 x týdně. Toto se týká zejména kotlů s litinovým výměníkem, ale rovněž některých kotlů s ocelovými výměníky, které mají čištění situováno z čelní stěny. Při rozhodování o investici si tak může uživatel kotle vybrat mezi kotlem s vertikální konstrukcí s pomalým zanášením teplosměnných ploch a kotlem s horizontální konstrukcí výměníku s rychlým zanášením teplosměnných ploch a s tím souvisejícím rychlým snižováním provozní účinnosti

Dalším důležitým faktorem pro dosažení vysoké provozní účinnosti je modulace výkonu kotle a využití ekvitermní regulace. Kotle na tuhá paliva, které nemají modulaci, fungují v režimu "brzda-plyn" a zejména při přechodových obdobích na jaře a na podzim výrazně zvyšují spotřebu paliva. Kotle s modulací naopak umožňují automatickou úpravu doby podávání a intenzity přísunu vzduchu do spalovací komory a tím dokáží výrazně šetřit použitá paliva. Ekvitermní regulace pracuje s rozdíly venkovní a vnitřní teploty a její využití společně s modulací výkonu umožňuje snížit spotřebu paliva za topnou sezonu až o 20 % ročně. Zákazník by si před investicí měl u výrobce ověřit, zda-li řídící jednotka kotle umí modulovat a zda-li je otopná soustava řešena pomocí ekvitermní regulace. Bez těchto prvků bude mít kotelna vyšší spotřebu až o 20 %. 

Kotelna - vizualizace

 

ELEKTRICKÝ PŘÍKON KOTLE

Hodnotu příkonu celého zařízení musí výrobci povinně uvádět na výrobním štítku kotle. Je to objektivně srovnatelný údaj. Elektrický příkon automatických kotlů na uhlí distribuovaných na českém trhu se dnes pohybuje v rozmezí od 38 W do 500 W u kotlů do 25 kW tepelného výkonu. Rekordně nízkou hodnotu příkonu má kotel BENEKOV C 26, který při svém plném zatížení spotřebovává pouhých 38 W elektřiny. To je až 7 x méně, než většina kotlů dovážených na český trh od našich polských sousedů. Rozdíl je zejména v tom, že kotle firmy BENEKOV jsou osazeny motory s plochou převodovkou a většina modelů využívá ventilátory německé firmy EBM s plynulým řízením signálu 0-10 V. Naproti tomu většina kotlů z dovozu od našich severních sousedů využívá levné motory se šnekovou převodovkou s výrazně nižší účinností a levné ventilátory bez plynulé regulace. Bonusem za využití kvalitnějších elektrokomponentů na kotlích BENEKOV je až sedminásobně nižší cena za elektřinu spotřebovanou k provozu kotle. Za dobu cca 15-ti leté životnosti kotle se pak rozdíl v nákladech za spotřebu elektřiny pohybuje na úrovni 30 a více tisíc Kč, při započtení vlivu inflace a dlouhodobého zvyšování cen elektrické energie.

 

ELEKTRICKÝ PŘÍKON OTOPNÉ SOUSTAVY

Evropská legislativa neustále zpřísňuje požadavky na spotřebu elektřiny všech druhů spotřebičů. Využití elektronicky řízených čerpadel a směšovacích ventilů s minimální spotřebou výrazně snižuje náklady na spotřebu elektrické energie celé otopné soustavy. Každá kotelna je individuální, avšak při volbě všech spotřebičů s pohonem je důležité věnovat pozornost srovnání jejich spotřeby. Za dobu životnosti celé otopné soustavy lze ušetřit nebo naopak vyhodit z okna desítky tisíc Kč podle druhu zvolených spotřebičů.

 

ČAS NA OBSLUHU A ÚDRŽBU OTOPNÉ SOUSTAVY

Kotle na tuhá paliva vyžadují zákonitě více obsluhy než plynové nebo elektrické kotle. Základním objektivně srovnatelným údajem vypovídajícím o nárocích na obsluhu je velikost zásobníku paliva a objem popelníku. Rozdíly u běžně prodávaných kotlů na českém trhu jsou až dvojnásobné. Jeden z nejúspěšnějších modelů firmy BENEKOV, kotel C 16, má ve své základní výbavě popelník s objemem 24 litrů a zásobník paliva 330 litrů. Zkušenosti zákazníků s obsluhou jsou takové, že podle intenzity vytápění objektu a venkovní teploty jim tento kotel umožňuje doplňovat palivo během zimy jednou za 3 až 5 dnů, na jaře a na podzim to může být až jednou za 10 dnů.

Pro zvýšení komfortu obsluhy lze u kotlů BENEKOV vybavených řídící jednotkou Siemens Climatix nainstalovat automatické čištění výměníku a odpopelnění. Tuto kombinaci pro automatické kotle na uhlí na českém trhu kromě firmy BENEKOV zatím žádný jiný výrobce nenabízí.

 

Energetický úsporná kotelna BENEKOV je pojem označují komplexní řešení otopné soustavy využívající automatický kotel na uhlí nebo pelety, která je naprojektována k minimalizaci všech 4 výše uvedených nákladových položek.

Pro zajištění minimálních provozních nákladů a minima obsluhy lze využít prvky uvedené níže.

 

Kotelna - vizualizace s popisem

 

1 - řídící jednotka Siemens Climatix
2 - lambda sonda
3 - automatické čištění výměníku
4 - vzdálený přístup přes Internet
5 - komínová klapka
6 - odpopelňovač
7 - pojišťovací sada
8 - expanzní nádoba
9 - třícestný směšovací ventil Siemens
10 - čerpadlo Grundfos ALPHA2
11 - boiler
12 - hydraulická směšovací sada Siemens SUG
13 - podlahové vytápění
14 - radiátory

 

Základem kvalitní regulace otopné soustavy je řídící jednotka Siemens Climatix s ekvitermním ovládáním topných okruhů, která v kombinaci s modulovaným řízením spalovacího procesu snižuje spotřebu paliva až o 20 % oproti systému s pevně nastaveními hodnotami podavače a ventilátoru. Ventilátory německého výrobce EBM Papst řízené signálem 0-10 V a motory s plochou převodovkou TOS Znojmo minimalizují elektrický příkon kotle na úroveň jedné úsporné žárovky. Pro zvýšení účinnosti celého topného systému a pro dosažení maximální míry pohodlí obsluhy blížící se plynovým kotlům lze kotelny BENEKOV vybavit mimo jiné automatickým odpopelněním a plně automatizovaným čištěním výměníku.

Při výběru kotle je nutné zvažovat celkové náklady na provoz a údržbu kompletní otopné soustavy. Kotel je pouze jedna část celého systému. Rozumný investor, který nechce 15 let zbytečně platit navíc své peníze ani svůj čas, se zabývá srovnáním všech relevantních údajů a volí takové řešení, které přinese vůči vložené investici nejnižší provozní náklady. Energeticky úsporná kotelna Benekov je komplexním řešením otopné soustavy, která umožňuje dosáhnout minimální náklady na provoz i obsluhu. Poradenství zákazníkům a zázemí pro konzultace před řešením investice do Energeticky úsporné kotelny nabízí široká síť autorizovaných montážně-servisních center, která dokáží investorovi poradit s výběrem nejvhodnějšího řešení.  

Zobrazit montážně-servisní centra

Benekov - firma s tradicí

Zkušenost, inovace, flexibilita, komunikace a moderní řešení šitá na míru našim zákazníkům. To je Benekov, výhradně česká firma s tradicí od roku 1949.

Nejlepší dostupné
technologie
Komplexní řešení
výroby energií
Nejlepší technické
řešení
na českém trhu
Špičkový servis
po celé ČR
Česká firma
a tradice
od roku 1949
Vlastní výzkum
a vývoj
VÍCE INFORMACÍ O NÁS

Moderní technologie Benekov

Využíváme nejmodernější technologie. Nabízíme nejlepší technické řešení na českém trhu. Máme vlastní výzkumné a vývojové středisko.

VÍCE informací
Kabely Podlaha LCD Kotel Solární panely Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Lampa Větrná elektrárna

Kontaktujte nás

Chcete navrhnout ideální řešení?
Zajímá vás cena? Nebo se jen potřebujete na něco zeptat?
Napište nám prostřednictvím formuláře vpravo.
Nebo na mail obchod@benekov.com. Případně volejte 602 457 888.

zavřít

Kontaktujte nás

Pošlete nám nezávaznou poptávku.