Úvodní stránka > Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - 3. vlna

Chci dotace na kotel

Příjemci podpory:

- Krajské úřady, obce a města žádají o dotaci od SFŽP

- Fyzické osoby - po vyhlášení výzvy daným krajským úřadem žádají o dotaci na krajském úřadě

Podpořené zdroje a výše dotace:

Bonusy:

Uznatelné náklady:

Podmínky poskytnutí podpory:

- Dotace jsou určeny pouze majitelům rodinných domů.

- Rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva.

Povinné doklady k podání žádosti

- Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.

- Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.

- Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.

- Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory

Financování investice

Pro domácnosti ve vybraných krajích (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský) je připraven program bezúročných půjček na výměnu kotlů. Domácnosti si budou moci požádat u své obce o tzv. kotlíkovou půjčku, ze které výměnu zaplatí. Prostředky poskytuje obcím Státní fond životního prostředí od 6.2. do 29.11.2019. K dispozici je 740 milionů Kč.

Chci dotace na kotel

zavřít

Kontaktujte nás

Pošlete nám nezávaznou poptávku.