Úvodní stránka > Získané dotace

Projekty financované z EU

2020 - 2022

Společnost BENEKOVterm s.r.o. realizuje v letech 2020 - 2022 projekt s názvem "Podnikové vzdělávání BENEKOVterm", reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013497, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců naší společnosti a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Pomocí aktivit realizovaných v rámci projektu se žadatel pokusí dosáhnout stanoveného cíle a tím navýšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti BENEKOVterm s.r.o.Cílová skupina bude zapojena do projektu prostřednictvím účasti na vzdělávacích kurzech a jejich následném absolvování těchto aktivit.: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Technické a jiné odborné vzdělávání, Účetní, ekonomické a právní kurzy a Interní lektor


2019 - 2020

Společnost BENEKOVterm s.r.o. realizuje v letech 2019 - 2020 tento projekt: „Výzkumné a vývojové centrum ve společnosti BENEKOVterm s.r.o.“, reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016042, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření samostatného výzkumného a vývojového střediska a realizovat v něm plánované vývojové aktivity.


2019 - 2020

Společnost BENEKOVterm s.r.o. realizuje v roce 2019 a 2020 tyto projekty: „Inovační vouchery v projektu společnosti BENEKOVterm s.r.o. – Projekt A“, reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0016926,  „Inovační vouchery v projektu společnosti BENEKOVterm s.r.o. – Projekt B“, reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0016927 a  „Inovační vouchery v projektu společnosti BENEKOVterm s.r.o. – Projekt C“, reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0016928, které jsou spolufinancovány Evropskou unií.


2017 - 2020

Firma Leopold Benda - BENEKOV realizuje v letech 2017 - 2020 projekt s názvem: "Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského subjektu firmy Leopold Benda - BENEKOV", reg. č. projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011771, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaického systému 41,3 kWp s umístěním na střeše budovy podnikatelského objektu firmy Leopold Benda - BENEKOV.


2018

Společnost BENEKOVterm s.r.o. v roce 2018 realizuje tyto projekty: „Inovační vouchery společnosti BENEKOVterm s.r.o. – Projekt I“, reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013701 a „Inovační vouchery společnosti BENEKOVterm s.r.o. – Projekt III“, reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0013703, doba realizace 28. 4. 2018 – 31. 12. 2018, které jsou spolufinancovány Evropskou unií.


2017 - 2019

Společnost BENEKOVterm s.r.o. realizuje v letech 2017 - 2019 projekt s názvem "BENEKOVterm - vzdělávání zaměstnanců", reg. č. projektu: CZ.03.1.52/CZ.03.1.52/0.0.0.0/16_043/0005247, na který je poskytována finanční podpora EU. Cílem projektu je rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců firmy BENEKOVterm s.r.o. a rozvoj lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů zvyšováním kompetencí zaměstnanců v oblasti odborného vzdělávání a klíčových dovedností. 


2015 - 2017

Společnost BENEKOVterm s.r.o. v roce 2015 - 2017 realizuje tyto projekty: Aplikace ve společnosti BENEKOVterm s.r.o., reg. č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0001126, doba realizace 19. 7. 2015 – 31. 12. 2017, které jsou spolufinancovány Evropskou unií. 

zavřít

Kontaktujte nás

Pošlete nám nezávaznou poptávku.