Úvodní stránka > Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců

Podnikové vzdělávání BENEKOVterm


Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013497


Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Cíle projektu


Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců naší společnosti a zajistit
tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Pomocí aktivit realizovaných v rámci projektu se žadatel pokusí dosáhnout stanoveného cíle a
tím navýšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců. 


Cílová skupina


Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti BENEKOVterm s.r.o.
Cílová skupina bude zapojena projektu prostřednictvím účasti na vzdělávacích kurzech a
jejich následném absolvování do těchto aktivit.:

Společnost BENEKOVterm s.r.o. se aktivně zapojila do grantové výzvy "EDUCA", kde úspěšně prošla výběrovým řízením.

Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy BENEKOVterm s.r.o.

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.04/60.00360

Doba realizace projektu: 1.1.2011 - 31.12.2012

Cíl a popis projektu

Cíle tohoto projektu bude dosaženo prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců, které zvýší udržitelnost pracovních míst v naší firmě a napomůže nízké fluktuaci zaměstnanců.

 Zaměstnanci společnosti se budou účastnit dle jejich specializace jednotlivých vzdělávacích kurzů. V rámci projektu je plánováno pět kurzů zaměřených na:
1. Tvorbu a řízení výkresové dokumentace ve výrobním systému BENEKOV
2. Optimalizaci a zefektivňování tvářecích prací na CNC strojích
3. Specifický SW pro rozpad a řízení zakázek
4. Řízení toku hodnot pro výrobní jednotky montáže, lisovny a svařovny
5. Jazykové vzdělávání v odborné terminologii

Realizace projektu bude zajištěna realizačním týmem ve spolupráci s externími vzdělávacími institucemi.

Uvědomujeme si, že pouze firma, která je schopna se flexibilně a rychle přizpůsobit požadavkům trhu a i nejnáročnějším představám zákazníků, je schopna se dlouhodobě udržet na trhu.

 Důležité odkazy: www.esfcr.cz

 

logo OP LLZ

 

Společnost BENEKOVterm s.r.o. se aktivně zapojila do grantové výzvy "Školení je šance", kde úspěšně prošla výběrovým řízením.

 Název projektu: BENEKOVterm s.r.o.– zvýšení adaptability zaměstnanců v období hospodářské krize

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.00024

Doba realizace projektu: 3. srpen 2009 - 30. duben 2011

Projekt byl úspěšně realizován!

 

Popis projektu

Projekt s názvem BENEKOVterm s.r.o. - zvýšení adaptability zaměstnanců v období hospodářské krize je určen pro zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců.

Projekt je zaměřen na 33 zaměstnanců firmy, kteří se budou účastnit jednotlivých vzdělávacích modulů.

Vzdělávací moduly dělíme do tří hlavních oblastí:

1. Štíhlá výroba - Efektivní a úsporné myšlení ve výrobě i v administrativě

2. Obchodní dovednosti

3. Inovační management

Významným prvkem bude také vyškolení interního lean manažera, který bude ve společnosti nadále zodpovědný za neustálé zlepšování a zvyšování produktivity procesů.

Vzdělávací aktivity budou zajištěny externími dodavateli na míru dle požadavků. Samotné školení bude probíhat v prostorách firmy BENEKOVterm s.r.o..

 

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti firmy BENEKOVterm s.r.o., prostřednictvím zvyšování odborných znalostí a dovedností a kompetencí zaměstnanců firmy. Strategie k dosažení cíle je další profesní vzdělávání zaměstnanců obecného charakteru, které přispěje k rozvoji jejich kvalifikační úrovně a kompetencí a zvýší jejich připravenost na období, kdy dojde k oživení trhu.

 

Hornobenešovský zpravodaj 7.-8.2011

Důležité odkazy: www.esfcr.cz

zavřít

Kontaktujte nás

Pošlete nám nezávaznou poptávku.