Časté dotazy

Jak si mám objednat instalaci nového kotle?

Nejlepší možností je oslovit renomovanou montážní a servisní firmu, která je námi proškolená a vlastní platný certifikát k instalaci a uvádění do provozu kotlů Benekov. Taková firma je schopna poskytnout kompletní nabídku služeb, tzn. nadimenzování kotelny, vypracování rozpočtu investice, instalaci kotle, uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis. Část našich obchodních partnerů navíc zajišťuje i dodávky paliva, takže všechny služby spojené s instalací i provozem kotle je možné řešit u jediné firmy. Seznam firem rozdělený podle jednotlivých krajů najdete na našich internetových stránkách v sekci „Prodej a servis“, kde zvolíte „Servisní centra“ a vyberete příslušný kraj. Můžete samozřejmě oslovit přímo nás a my Vám některou firmu rádi doporučíme.


Můžu spalovat ve vašem kotli i kusové dřevo?

Všechny naše výrobky značky BENEKOV jsou plnohodnotné automatické kotle na tuhá paliva a biomasu. Dle nového zákona o ochraně ovzduší se smí v kotlích spalovat jen předepsané palivo, pro které je kotel určen. Naše kotle mají platnou certifikaci dle ČSN 303-5 na hnědé uhlí ořech 2 nebo dřevní pelety


Mám středně velký rodinný dům, jaký kotel mi doporučujete?

Výkon kotle se určuje podle tepelných ztrát vytápěného objektu. K doporučení vhodného typu a výkonu kotle pro váš objekt potřebujeme znát celkové tepelné ztráty vytápěného objektu. Orientačně se dá určit výkon kotel podle současného kotle. Respektive podle jmenovitého výkonu současného kotle. Zašlete nám tedy údaje o tepelných ztrátách vytápěného objektu, nebo údaje o současném kotli, zejména typ a jmenovitý výkon.


Jaká je cena instalace kotle?

Cena instalace kotle je individuální. Cena se odvíjí od samotného provedení celkové instalace a od složitosti topného systému a jeho řízení. Doporučujeme Vám obrátit se na naše nejbližší servisní centrum, které Vám provede celkové nacenění rozpočtu investice do nové kotelny, s rozdělením na cenu kotle, armatury a práci.


Chci si zakoupit váš kotel, ale na internetu jsem nalezl nižší ceny, než které nabízejí vaše servisní centra. Tyto servisní centra mi ovšem kotel nechtějí zapojit. Můžete mi poslat kontakt na někoho,

Náš preferovaný způsob prodeje kotlů pro konečné zákazníky je přes naše odborná servisní centra. Servisní centrum provede celkové řešení nákupu kotle, včetně návrhu samotného kotle, odborné instalace, uvedení do provozu a jiných výhod, které poskytují jednotlivá servisní centra. Při nákupu kotle přes internet Vám nemůžeme zaručit Vaší stoprocentní spokojenost a kvalitně odvedenou práci včetně odborné dodávky celého díla. V případě nákupu kotle přes internet a následné neodborné instalaci či uvedení kotle do provozu firmou bez platného certifikátu nebude uznána záruka na kotel, viz. Záruční podmínky.


Chci si zakoupit a nainstalovat váš kotel, můžete mi zaslat schéma zapojení?

Hydraulické zapojení kotle nelze řešit jedním standardním schématem pro všechny kotelny. Doporučujeme Vám obrátit se na naše servisní centrum, které provede návštěvu kotelny a navrhne Vám nejvhodnější hydraulické zapojení kotle do Vašeho topného systému. Po případě Vám můžeme poskytnout kontakty na projekční kanceláře, které Vám vypracují projekt hydraulického zapojení do Vašeho topného systému.


Stává se, že při provozování kotle BENEKOV s modulovaným výkonem (kotle řady R, C, S) při nejnižších výkonech se ventilátor přestane otáčet.

Je zapotřebí zvýšit parametry ventilátoru na řídící jednotce kotle tak, aby při minimálním výkonu kotle byl zaručen plynulý provoz ventilátoru, tj. na hodnotu otáček 15% a více.


Stává se, že při provozování kotle BENEKOV se na stěnách zásobníku paliva objeví kapky vody (zásobník "rosí"). Proč a jak se tomu vyhnout?

Příčin může být několik: 1.) Došlo k poškození parafinové zátky havarijního hasicího zařízení. Je nutno vyprázdnit zásobník paliva, z dna zásobníku demontovat poškozenou parafinovou zátku a instalovat novou. Nakonec naplnit vodou nádrž havarijního hasicího zařízení. 2.) V kotli je používáno mokré palivo (toto riziko existuje především u uhlí). Je nutno přejít na spalování suchého paliva. 3.) Teplota v kotelně je nízká (cca 12 °C a méně) a dochází ke kondenzaci teplého vzduchu v kotli na studených stěnách zásobníku paliva. Pro odstranění tohoto jevu je zapotřebí zajistit zvýšení teploty vzduchu v kotelně (izolace stěn kotelny, instalace radiátoru do kotelny apod.)


Co to znamená, že kotel je automatický?

Po ručním doplnění paliva do zásobníku je toto palivo šnekovým dopravníkem automaticky podáváno do hořáku. Řídící jednotka vyhodnocuje kolik tepla je nutno předat do topného systému a moduluje výkon kotle. Čím lepší řídící jednotka, tím méně úprav nastavení výkonu provádí uživatel. Při výrazných změnách venkovních teplot je nutno u jednodušších řídících jednotek manuálně upravovat nastavení výkonu kotle tak, aby nedošlo k jeho přehřátí nebo naopak aby nedával příliš nízký výkon. Množství automatiky a komfortu záleží na výši vstupní investice. Čím více zákazník investuje do přídavných zařízení (automatické podávání paliva z externího zásobníku, odpopelňovací zařízení apod.) tím méně času u kotle pak musí trávit a tím více je kotel automatický. Pokud si zákazník nepořídí externí zásobník, tak je zapotřebí ručně plnit zásobník paliva u kotle. Dále je nutno v pravidelných intervalech ručně vynášet popel, čistit kotlové těleso apod.


V čem jsou největší výhody kotlů BENEKOV?

Výhod je mnoho, záleží na zvoleném modelu. Mezi nejdůležitější výhody patří: * řídící jednotka Siemens Climatix s možností ovládní přes Internet * vysoká účinnost a nízká spotřeba paliva * splnění parametrů 4. třídy při spalování uhlí * vysoká úroveň bezpečnosti * nadstandardně velký zásobník a popelník u modelů C 16, C 26, C 51 atd.


Za jak dlouho od objednání mohu mít dodaný a nainstalovaný kotel?

Odborné velkoobchodní organizace běžně drží naše nejvíce prodávané modely skladem a kotle je tak možno dodat během několika dnů. U individuálních zakázek, kotlů nad 50 kW a nestandardních modelů jsou dodací termíny obvykle 3 až 4 týdny mimo sezonu a 6 až 8 týdnů během topné sezony.


Kde koupím dřevní pelety a jaká je v současnosti jejich cena?

Dřevní pelety lze nakoupit u některého z výrobců, kteří jsou uvedeni např. na těchto stránkách zde. Cena je různorodá. Nyní se cena pohybuje okolo 5.000,- Kč za tunu a výše.


Dá se spalovat v kotlích BENEKOV i jiný zemědělský odpad (plevy, otruby, atd.)?

Toto nelze jednoznačně říci. Doporučujeme provést praktické testovaní daného druhu paliva v kotli BENEKOV a tímto ověřit jejich bezproblémové spalování.


Dají se spalovat i jiné druhy pelet v kotlích BENEKOV?

Každý druh pelet z rostlinného odpadu má jiné vlastnosti při spalování (spékavost, výhřevnost, atd.). Proto nelze jednoznačně říci, zda lze dané pelety spalovat bez problému. Doporučujeme provést praktické testovaní daného druhu pelet v kotli BENEKOV a tímto ověřit jejich bezproblémové spalování.


Co jsou to dřevní pelety?

Je to lisovaný odpad z čisté nekontaminované dřevní hmoty o průměru 6 – 20 mm, max. délky 40 mm, výhřevnosti min. 17 MJ/kg a obsahem vody max. 10%. Dřevěné pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem: Směrnice č. 14-2000 MŽP ČR, DIN 51731 nebo ÖNORM M 7135.


Proč dochází ke „škvárování“ uhlí?

Pravděpodobně bylo použito palivo, které nesplňuje předepsané parametry (viz otázka výše).


Jaké je nejlepší uhlí pro kotle BENEKOV?

Nejlepší zkušenosti jsou s hnědým uhlím Ořech 2 ze Severočeských dolů a.s. (důl Bílina, Ledvice). Spalovat lze hnědé uhlí, které dosahuje následující parametry: ~ Zrnitost: 10 - 25 mm ~ Výhřevnost: min. 17 MJ.kg-1 ~ Obsah popele: max. 12 % ~ Vlhkost: max. 35 % ~ Obsah síry: max. 0,9 % ~ Měrná sirnatost: max. 0,5 g/MJ ~ Obsah prachu: max. 10 % ~ Teplota tání popela: min. 1500 °C ~ Obsah bitumenů: max. 3,5 %


Můžu v kotlích BENEKOV spalovat štěpku popř. hobliny či piliny?

Pro spalování štěpky, hobliny či piliny jsou určeny kotle řady BENEKOV S. Ostatní kotle nejsou konstruovány na tento druh paliv. Někteří uživatelé však míchají uhlí s pilinami v „rozumném“ poměru, tak aby nedocházelo ke klenbování paliva v zásobníku a nedocházelo k zasekávání šnekového podavače.


Je nutné kotle BENEKOV zapojit do topného systému s akumulačními nádržemi ?

Ne není. Protože se jedná o kotle automatické, dají se provozovat dlouhodobě na snížený výkon. Nutné je zapojení kotle k akumulační nádrži tehdy, pokud je ke kotli přikoupeno automatické zapalování.


Jaká je životnost kotle?

Tento údaj lze těžko stanovit, neboť ho ovlivňuje mnoho faktorů, zejména správné zapojení kotle do topného systému (tepelná ochrana zpátečky proti nízkoteplotní korozi). Jelikož se jedná o kotle s ocelovými výměníky, dá se předpokládat při správném zapojení životnost cca 15 – 20 let.


Jaké jsou záruční podmínky a servis?

Záruka na kotel a jeho součástí je 24 měsíců. Nutnou podmínkou pro uznání záruky je zapojení kotle do topného systému tak, aby teplota vratné vody do kotle byla automaticky hlídána a byla vyšší než 50 °C. Doporučené schémata zapojení lze stáhnout z našich webových stránek. Poskytování záruky se řídí platným reklamačním řádem. Mezi nejdůležitější pravidla pro uznání záruky patří: - kotel byl nainstalován firmou s platným oprávněním k instalaci kotlů Benekov - kotel byl uveden do provozu servisní firmou s platným oprávněním k uvádění kotlů Benekov do provozu. - kotel je používán v souladu s návody k obsluze.


Co se stane, když nemá kotel odběr tepla a dojde k jeho přetopení?

Po dosažení teploty 95°C se kotel vypne pomocí havarijního termostatu, který je součástí standardní výbavy kotle. Po poklesnu teploty uvnitř kotle (asi pod 85°C) je potřeba havarijní termostat znovu aktivovat, aby se kotel uvedl opět do chodu. V případě opakovaného vypnutí havarijního termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit příčinu přehřívání kotle.


Jak poznám, zda mi stačí kotel o jmenovitém výkonu 15 kW, 25 kW anebo zda již potřebuji kotel větší (42 kW, 49 kW)?

Na tuto otázku Vám nejlépe odpoví projektant, který projektoval Váš topný systém. Pokud se jedná o nový, nízkoenegretický dům, s velkou pravděpodobností bude postačovat kotel o výkonu 15 kW. Jedná-li se o starší standardní rodinný dům (tepelně nezaizolován), dá se předpokládat, že bude postačující kotle o výkonu 25 kW. Pokud vytápěným prostorem má být středně velký objekt (dvojdomek, menší provozovna, kancelářská budova apod.), doporučujeme použít kotel BENEKOV o výkonu 42, resp. 49 kW. Podle našich zkušeností si většina zákazníků na českém trhu kupuje kotle o jmenovitém výkonu 20 až 25 kW. V každém případě nedoporučujeme kotel předimenzovat. Pro velkou řadu rodinných domů jsou kotle o jmenovitém výkonu 15 až 20 kW dostačující.


Co se stane při výpadku elektrického proudu?

Pokud se jedná o krátkodobý výpadek elektrického proudu, nemá to vliv na chod kotle. Po obnovení dodávky elektrického proudu, je kotel uveden do automatického provozu dle posledního nastavení parametrů v regulátoru. Pokud je výpadek elektrického proudu delší, dojde k vyhasnutí kotle. Po obnovení dodávky elektrického proudu je nutno kotel uvést do provozu běžným způsobem. Může se stát, že při delším výpadku elektrického proudu palivo prohoří do zásobníku paliva až k tepelné pojistce, která se roztaví a voda z havarijního hasícího zařízení zamezí vznícení paliva v zásobníku. V tomto případě je nutno kotel odstavit z provozu, vyčistit šnekový podavač, vyměnit tepelnou pojistku a znovu zatopit.


Co se stane, když včas nedoplním zásobník paliva?

Po vyprázdnění zásobníku paliva dojde k vyhasnutí kotle a jeho následnému odstavení z provozu.


Mohu nechat kotel bez dozoru 2-3 dny?

Samozřejmě. Uživatelé kotlů BENEKOV mohou nechat kotel bez dozoru i několik dní. Před opuštěním vytápěného objektu uživatelé uvedou kotel pomoci nadřazené regulace (pokojový termostat nebo ekvitermní regulace) do útlumu (temperování). Kotel v tomto stavu je schopen vydržet i několik dní.


Je nutno mít i ekvitermní regulaci?

Nutné to není. Pokud ale chcete mít opravdu automatickou kotelnu se vším všudy a chcete ušetřit každoročně až 20% paliva, je dobré si ji pořídit. I když je to další investice, určitě se vyplatí. U kotlů vybavených řídící jednotkou Siemens Climatix 2 je ekvitermní regulace obsažena přímo v této jednotce. U kotlů vybavených řídící jednotkou EM 250 doporučujeme použít ekvitermní regulaci Adex Comfort BN.


Jakou výhodu oproti konkurenčním kotlům má umístění zásobníku paliva mimo kotel?

Výhod je mnoho a z těch nejdůležitějších uvádíme: ~ nepotřebujete mít vysoké stropy v kotelně, ~ máte perfektně oddělený prostor zásobníku od spalovacího prostoru, ~ nebude hrozit zplyňování paliva v zásobníku a případná exploze, ~ můžete přikládat kdykoli chcete, ~ do zásobníku vidíte, aniž by jste k tomu museli použít schody nebo žebřík, atd.


Je dobré mít kotel BENEKOV napojen i na zásobník pro ohřev teplé užitkové vody?

Ano, je to dobré řešení z hlediska zajištění dlouhé životnosti kotle a zajištění správných teplotních podmínek, při kterých mají být tyto kotle provozovány.


V dolní části kotle BENEKOV mám po zatopení vodu - je kotel prasklý?

Ne, jedná se o kondenzát, který se po dosažení požadované teploty (nad 60°C) odpaří. Toto je zcela běžný jev při prvním zátopu.


Chtěl bych si v systému ponechat starý elektrokotel a starý kotel na tuhá paliva - můžu?

Ano, můžete. Mnoho kotlů BENEKOV je zapojeno v topném systému s kotli na jiná paliva. Kotle řady C, R nebo S s řídící jednotkou Siemens Climatix umožňují napojení dalšího kotle do kaskády.


Chtěl bych kotel BENEKOV, ale mám stísněné podmínky pro dopravu do kotelny?

Nevadí, všechny kotle BENEKOV lze rychle a jednoduše rozdělit na dvě až tří základní části a ty samostatně dopravit do kotelny, smontovat a následně uvést kotel do provozu.


Může mi kotel připojit švagr, který je topenář?

Pro uznání záruky na naše výrobky musí kotel instalovat odborná montážní firma, která byla u nás proškolena k instalaci. Zároveň uvedení kotle do provozu musí být provedeno odbornou servisní firmou, která má k tomu námi vydané platné oprávnění. Neodborná instalace kotle v řadě případů způsobuje zvýšené nároky systému na palivo (a tím vyšší provozní náklady) a v horších případech vede k nefunkčnosti systému. Instalace kotle svépomocí nebo firmou, která k tomu nemá platné oprávnění, v žádném případě nedoporučujeme. Rovněž dotační tituly (kotlíková dotace nebo nová zelená úsporám) výslovně vyžadují, aby kotle byly instalovány montážní firmou s platným certifikátem od výrobce, jinak žadatel na dotaci nemá nárok.


Kdo mi kotel dopraví do kotelny?

Celou realizaci od dopravy až po zapojení kotle do provozu provede námi proškolená servisní organizace. Seznam naleznete na našich webových stránkách v sekci Prodej a servis - Servisní centra.


Jak často se kotel čistí?

Tento interval se nedá jednoznačně stanovit. Záleží na mnoha faktorech, od kvality paliva, typu výměníku, výkonu kotle až po Vámi nastavené parametry, při kterých kotel pracuje. Jednoznačně nutné je čistit kotlové tělesa v krátkých intervalech u kotlů řady LT s litinovým výměníkem, a to nejméně 1 x týdně, doporučujeme spíše 2 x týdně. Litinové kotle mají kotlové těleso řešeno horizontálně, a spaliny se proto rychle usazují. U kotlů s ocelovým výměníkem někteří uživatelé čistí kotlové těleso každých 14 dní, jiní nečistí kotel celou topnou sezónu. Ocelové kotle Benekov jsou konstruovány s vertikálním výměníkem, kde se spaliny usazují relativně pomalu. Obecně doporučujeme kotel čistit v intervalech jednou za 2 až 4 týdny. Kotel se Vám za to odvděčí nižší spotřebou paliva (dle sdělení uživatelů, kteří s kotlem experimentují, je v tomto případě úspora až 20%).


Jak často se v kotli zatápí?

Díky regulaci toku paliva do hořáku v kotlích BENEKOV není nutné časté zatápění, v mnoha případech postačuje provést zátop uhlím jen 1x ročně. U kotlů řady R nebo S vybavených automatickým zapalováním se kotel zapaluje a odstavuje z provozu sám.


Jedná se o zplyňovací způsob spalovaní v kotlích BENEKOV?

Ne, všechny kotle BENEKOV jsou vybaveny hořákem s tzv. technologií spodního přívodu paliva.


Jaký potřebuji průměr průduchu v komíně pro připojení kotlů BENEKOV?

Konstrukce komína musí být taková, aby zajistila potřebný přirozený komínový tah (rozmezí 15 až 25 Pa v závislosti na jmenovitém výkonu kotle). Doporučujeme průměr minimálně 150 mm a účinnou výšku komínu minimálně 6 metrů. Přesné stanovisko vydá kominická firma s příslušným oprávněním k revizi komína.


Je možno umístit zásobník paliva u kotlů BENEKOV z druhé strany?

Ano, kotle BENEKOV se dodávají ve dvou provedeních a to pravé a levé. Tento údaj je nutno specifikovat při objednání. Strana kotle se uvádí dle násypky z čelního pohledu (viz obráze k R 25 pravý).


Benekov - firma s tradicí

Zkušenost, inovace, flexibilita, komunikace a moderní řešení šitá na míru našim zákazníkům. To je Benekov, výhradně česká firma s tradicí od roku 1949.

Nejlepší dostupné
technologie
Komplexní řešení
výroby energií
Nejlepší technické
řešení
na českém trhu
Špičkový servis
po celé ČR
Česká firma
a tradice
od roku 1949
Vlastní výzkum
a vývoj
VÍCE INFORMACÍ O NÁS

Moderní technologie Benekov

Využíváme nejmodernější technologie. Nabízíme nejlepší technické řešení na českém trhu. Máme vlastní výzkumné a vývojové středisko.

VÍCE informací
Kabely Podlaha LCD Kotel Solární panely Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Lampa Větrná elektrárna

Kontaktujte nás

Chcete navrhnout ideální řešení?
Zajímá vás cena? Nebo se jen potřebujete na něco zeptat?
Napište nám prostřednictvím formuláře vpravo.
Nebo na mail info@benekov.com. Případně volejte 554 748 008.

zavřít

Kontaktujte nás

Pošlete nám nezávaznou poptávku.